“Waktu anda lahir, anda menangis dan orang-orang disekeliling anda tersenyum…”.

“Jalanilah hidup anda sehingga pada waktu anda meninggal, anda tersenyum dan orang-orang disekeliling anda menangis…”.

Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. (QS. Al Mulk, 67: 2)

Iklan