Abu Thalib Al Makky berkata,”Aku mengumpulkan perkataan para sahabat dan aku mendapati begitu banyak dosa anggota badan.

Empat dosa hati :  Syirik, bertahan kepada kemaksiatan, putus asa dari rahmat Allah, dan merasa aman dari makar Allah.

Empat dosa lidah : Kesaksian dusta, menuduh muslimah yang baik, sumpah palsu dan sihir.

Tiga dosa dalam perut : Minum minuman keras, memakan harta anak yatim, dan memakan riba.

Dua dosa kemaluan : Zina dan Homoseksual.

Dua dosa tangan : Membunuh dan mencuri.

Satu dosa dikaki : Lari dari medan pertempuran.

Satu dosa diseluruh anggota badan : Durhaka kepada kedua orang tua.”

(Abu Thalib Al Makky, Tarbawi no.70 Th.5)

Iklan